marianska.czMarianska.cz - Jáchymov Mariánská - Kru?né hory

marianska.cz Profile

marianska.cz

Title:Marianska.cz - Jáchymov Mariánská - Kru?né hory

Description:Rekrea?ní oblast Jáchymov Mariánská - Kru?né hory. Ubytování a ly?ování v rekrea?ní oblasti Mariánská - Jáchymov Kru?né hory.

Keywords:Mariánská, Kru?né hory, Jáchymov

Discover marianska.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

marianska.cz Information

Website / Domain: marianska.cz
Website IP Address: 46.28.105.11
Domain DNS Server: ns.wedos.eu,ns.wedos.net,ns.wedos.com,ns.wedos.cz

marianska.cz Rank

Alexa Rank: 9674248
existsite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

marianska.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $642
Daily Revenue: $1
Monthly Revenue: $52
Yearly Revenue: $642
Daily Unique Visitors: 162
Monthly Unique Visitors: 4,860
Yearly Unique Visitors: 59,130

marianska.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Mariánská 11 3.77%
Kru?né hory 7 2.90%
Jáchymov 5 1.49%

marianska.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Upgrade, Keep-Alive
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html
Server Apache
Date Sun, 18 Feb 2018 17:28:07 GMT

marianska.cz Traffic Sources Chart

marianska.cz Alexa Rank History Chart

marianska.cz aleax

marianska.cz Html To Plain Text

Marianska.cz - Jáchymov Mariánská - Kru?né hory Mariánská Ubytování Ly?ování Biatlon Cyklistika P?j?ovna kol Koupání Turistika Restaurace Historie P?idat ubytování Mariánská Kru?né hory Kru?né hory - vylety Kru?né hory - ly?ování Mariánská Rekrea?ní oblast Mariánská v Kru?nych horách. Mariánská - Jáchymov se p?ipomíná u? kolem r.1465, pod názvem Sorg, tj.v p?ekladu kraj pohrani?ního pralesa. V 2. polovině 15. století ?il v této oblasti poustevník Jan Niavius, ktery prorokoval vznik bohatého a slavného horního města, které sice upadne, ale později se vzk?ísí k nové slávě. Toto proroctví vedlo r. 1516 hraběte ?těpána ?lika k zalo?ení svobodného města Jáchymov. Po t?icetileté válce byla na místě byvalé poustevny v letech 1692-93 postavena d?evěná kaple zasvěcená panně Marii a místo p?ejmenováno na Mariasorg. Roku 1699 hornické bratrstvo na místě kaple vystavělo poutní kostel Panny Marie s prosbou, aby t?icetiletou válkou za?lá sláva Jáchymova jako hornické oblasti byla opět obnovena. V roce 1754 byl poutní kostel prop?j?en ?ádu kapucín?, kte?í zde v letech 1754-56 vystavěli druhy kostel a kapucínsky klá?ter (1760).U silnice p?ed úSP jsou dosud patrné kamenné zdi klá?terní zahrady. Po celé 18. a 19. století byla Mariánská oblíbenym poutním a církevním místem. Sou?asně se Mariánská rozr?stala. V roce 1847 zde stálo 16 dom? a ?ilo 119 obyvatel a o necelé století později (v roce 1930) ji? 21 dom? a 135 obyvatel. V 50. letech 20. století se Jáchymovsko proměnilo v jeden pracovní lágr. Uranovou rudu tě?ily tisíce politickych vězň? v nelidskych podmínkách. Je?tě i dnes najdeme vězeňské domy v místech byvalych dol? a v lesích ruiny p?ipomínající tato léta. Pracovní tábor na Mariánské byl p?evá?nou dobu svého trvání ur?en pro vězně s krat?í dobou trestu. Pověstnymi byly ov?em zdej?í vy?et?ovny v podzemí byvalého kapucínského klá?tera, ten byl v roce 1965 zdemolován. Na Mariánské bylo vybudováno provizorní sídli?tě pro horníky dol? Adam, Eva, Eduard nacházejících se v nejbli??ím okolí. Tábory byly zru?eny a? po?átkem 60. let po vytě?ení uranu. Po roce 1958 se vět?ina horník? odstěhovala do nového sídli?tě v Ostrově nad Oh?í a jednotlivé domky byly postupně prodávány pro rekrea?ní ú?ely. Dnes je toto kdysi slavné místo oblíbenym centrem turistiky, ly?ování v Kru?nych horách a p?edev?ím velmi vyznamnym poskytovatelem ubytování pro zimní st?ediska Bo?í Dar a Klínovec. Klidné prost?edí, krásná p?íroda a její ?lenitost poskytuje náv?těvník?m Kru?nych hor nevy?erpatelné mo?nosti sportování, kultury a cyklovylet? do okolí Mariánská - Kru?né hory Mariánská - Mapa MAPA UBYTOVáNí KRU?Né HORY PO?ASí - Mariánská Turistická známka Kru?né hory, Dovolená, Hotely, Goji, Benzi, Energy Copyright ? 2017 KONTAKT

marianska.cz Similar Website

Domain WebSite Title
apartmany-klinovec.cz Ubytování Kru?né hory - Apartmány Klínovec
klinovecubytovani.cz Penzion Medvídek | Ubytování Klínovec, Kru?né hory
naklinovec.cz Ly?ování Kru?né hory - Ubytování Klínovec - Online Kamery - Skiareal | Klínovec - Kru?né hory
klinovec.org Horská vila Meluzína Kru?né hory Klínovec | Horská vila Meluzína - Kru?né hory- Klínovec
skiarealneklid.cz Skiareál Bo?í Dar - Neklid - Kru?né hory
eklinovec.cz Klínovec Kru?né hory - ubytování, penziony, hotely, ly?ování zima 2012
chata-akademie.cz Chata Akademie | Horská chata Mariánská - Jáchymov
krusnohorci.net Kru?n? hory tipy na v?let
krusnehory.eu Kru?né-hory.eu – Informa?ní servis o Kru?nych horách, ubytování, slu?by, víkendové pobyty...
galerie-marianska.cz Galerie Mariánská
marianskapout.cz MARIáNSKá POU?
krusovice.cz Kru?ovice
marianskatynice.cz Muzeum Mariánská Tynice
marianskazahrada.cz Mariánská zahrada - úvod
ceskehory.cz ?eské hory
komoraks.co.rs Regionalna privredna komora Kru?
jefimija.tv Jefimija TV, Kru?evac
krusevacinfo.com Kru?evac Info